How to tell if your girlfriend is most likely HIV+ (signs to look at)

Women may wonder how HIV symptoms for them differ from those seen in men. Many HIV symptoms are the same for men and women,...

Zvatinombodawo MuBedroom SeMadzimai

Mararirano anoda kusiyana siyana. Hazvidi kuti makwiriro awaitwa nhasi ndiwomangwana namangwana. Isu vakadzi tinonyara kutaura kuti tinoda kukwirwa sei. Asi apa tichakupai mhando dzemakwiriro...

Marijuana / Mbanje linked to higher sperm concentration – Study Shows

The study, conducted in the Fertility Clinic at Massachusetts General Hospital, also found that there was no significant difference in sperm concentrations between current...

Pakutunda , mukadzi anohwei?

Varume vanobvunza kuti kana urume huchibuda muchombo mukadzi anohwa huchipinda maari here? Inyaya inoda kurondedzegwa. Musikana musi wekutanga ngaapinde panyaya achiziva kuti chii chichaitika....

kukoira nguva refu kunokwanisika here uye sei?

uvarume vese vane vakadzi, dai muchimbofungawo kuwedzera nguva yauri mukati memukadzi wako. Zvinofadza chose kumunhukadzi kuva nomurume anotora nguva. Kuti nguva iwande, pane zvinofanira kuitwa...
video

why most women favour the doggy style sex position , know why ...

There are so many different opinions about how doggy style feels. It's the favorite sex position in zimbabwe and is constantly voted as one...

An aspirin a day could keep HIV at bay – Study Reviews

A new study has found that taking an aspirin daily could lower women’s risk of getting infected with HIV by 35 per cent. The Canadian...

What is the Average Penis Size?

Let’s face it: guys worry about penis size: they check each other out, make comparisons, and take note of ads and articles that promise...

Mukadzi angazive sei kuti anonaka pakusvirwa

Mukadzi wese ane shungu dzekuziva kuti beche rake rinonaka here asi oshaya wekubvunza.  Chiripo ndechekuti kunaka kwemukadzi kuri pakudziya kwebeche nepakukwanisa kusunga mboro ne...

Sex can give your life meaning – study

Research by a team of psychologists from George Mason University show that sex one day will cause a greater sense of meaning in life and a...
- Advertisement -

Latest article

Symptoms of Being Pregnant With a Boy

Symptoms of Being Pregnant With a Boy There are many myths about what a woman will feel like when she is pregnant with a boy....

Trying to concieve a Baby Boy – here is how to spin the coin

How to Have a Boy Trying to conceive comes with its fair share of challenges. For couples who have a specific preference, things can get...

STDs You Can Still Get Even If You’re Wearing A Co_ndom

Some se_xually transmitted diseases (STDs) can be transmitted or contracted even if a co_ndom is worn during int_ercourse. STDs that are spread by skin-to-skin...