5 Things Your Future Husband Wished You Knew

When a man is ready for marriage, there are specific things he looks for before he decides to commit. The problem is he won’t...

Zvinobhowa 20 Pamadzimai Edu

Varume vanezvinovagumbura mudzimba umu. Musati mapopota dzidzai mozoverengawo yakanzi 20 Zvinobhowa Pavarume vedu: 1.Vakadzi kukiya bonde kana matsamwisana. Kumurume bonde kupedza uturu hunenge hwazara maari....

Reasons You’re Still Single

If you’ve been in the dating game for a while, and you’re still single, the frustration can be enough to drive you crazy. That...

Why sex bores many zim , African women

A survey carried out by this writer revealed something that really shocked me and will shock most men too. Most girls (55% - 65% in Africa) prefer rough...

Kuchemerera pakusvirana ndekwevakadzi chete here?

Pakusvirana zvinozivikamwa kuti mukadzi ane murume anonzwisisa muviri wemukadzi wake anonakirwa kashanu kupfuura kunakirwa kwemurume. Izvi zvinobva pakutarisa manerves ari pakabhinzi kemukadzi tichimaenzanisa neari...
video

MEET THE WORLDS FIRST EVER REALISTIC EROTIC SEX ROBOT THAT ORGASMS

Technicians in America have built a lifelike sex doll especially designed to satisfy all of a man’s fantasies. With her tiny waist and generous...

25 Truthful Reasons Why Women Cheat So Easily

Ever wondered why women cheat so easily?For as long as we could remember, we’ve always thought that men were the bigger cheaters.But now we...

Kusiyana kwekurhojana kwevakaroorana nevasina

Ndoda kumbotaura nenyaya yokusiyana kwekurhojana kwevakaroorana nekwevasina kuroorana. Tigotarisazve kuti zviri nani kuroorana here kana kuti kwete kana tichingova panyaya yekunakigwa nokurhojana chete chete...

Kuneta Zvokutadza Rhoji

Kuneta Zvokutadza Rhoji. Ndinowana mwadhi  dzakawanda dzichitaura nenyaya yokuti mukadzi/murume anoramba kuvata nomurume/mukadzi wake iri ngari yokuneta, zvikuru pakati pevhiki basa rakawanda. Kozoitazve mukadzi asingashandi...
- Advertisement -

Latest article

Symptoms of Being Pregnant With a Boy

Symptoms of Being Pregnant With a Boy There are many myths about what a woman will feel like when she is pregnant with a boy....

Trying to concieve a Baby Boy – here is how to spin the coin

How to Have a Boy Trying to conceive comes with its fair share of challenges. For couples who have a specific preference, things can get...

STDs You Can Still Get Even If You’re Wearing A Co_ndom

Some se_xually transmitted diseases (STDs) can be transmitted or contracted even if a co_ndom is worn during int_ercourse. STDs that are spread by skin-to-skin...